Lengter du etter

 • En dypere kobling med deg selv?
 • Et mer meningsfylt liv?
 • Å leve mer slik som du ønsker (ikke bare som andre ønsker?)
 • Mer frihet?
 • Å slippe opp, løsne opp, ikke ta ting så alvorlig, leve mer i øyeblikket?
 • Å kjenne på at det er mulig å finne ro, selv om ting er utenfor din kontroll?
 • Å finne igjen, og tro på ditt uendelige unike potensial?
 • Å få overblikk?
 • Å sette grenser?  
 • Å bli sett og hørt? 
 • Å få sunnere reaksjoner på situasjoner som setter deg ut av balanse?

Mindful Coaching

Da kan Mindful Coaching være noe for deg

- Noen ganger i livet kan man trenge en objektiv støttespiller, spesielt når man skal utforske sitt eget indre landskap. Det er fort gjort å gå seg vill, gi opp, og miste trua. Men om man har noen der, som lyser opp mulighetene, peker på dørene, som kan åpnes kun av deg, så kan reisen bli litt lettere, eller i hvert fall mer tydelig og viktig.  
- Å bli kjent med seg selv på et dypere plan, er ikke nødvendigvis enkelt, man er kanskje vant til å alltid tenke på andre, ikke bry seg om sine egne ønsker, behov og drømmer, kanskje man ikke en gang har tillatt seg selv å føle på egne ønsker, behov og drømmer. Da kan det ta litt tid og litt leting å finne seg selv på nytt, jeg sier "på nytt"  for du har egentlig aldri mistet deg selv, du har vært der alltid, muligens i bakgrunnen, men ofte har du tillatt at andre ting, situasjoner og mennesker overskygge, du har havnet i bakgrunnen. Det er ikke bra for helsa og livet ditt.  
- Føler du at det er på tide å komme frem, skinne med all din kraft, akkurat som du er? anerkjenne dine egne styrker og potensiale? 
Velkommen hjem til deg selv 
- Med teknikker fra `ZenCoaching` (Zen - som i et nøtteskall betyr å akseptere ting som de er i øyeblikket, med en avslappet tilstedeværelse) vil coachen være tilstede med deg i din reise, med åpen, objektiv, lyttende, og ikke - dømmende aksept, samt komme med åpne spørsmål som muligens og forhåpentligvis vil få deg til å se livet fra en litt annen vinkel, om det er det du trenger. Du lærer deg å lytte til deg selv, både gjennom stillhet og åpne spørsmål. Du får mulighet til å lytte til dine egne svar, og bli kjent med deg selv på et dypere plan, i et trygt, ikke - dømmende rom. 
- Coachen sin oppgave er ikke "å fikse deg" eller gi deg råd, men heller å skape et rom der du selv kan utforske ditt indre landskap med en objektiv støttespiller ved din side, eller kall det heller medmenneske.  
Priser: 
MindfulMoments Coaching; fysisk oppmøte på kontor: 60 minutter, 650 kr 
MindfulMoments Coaching online; 60 minutter, 550 kr.